Press "Enter" to skip to content

Patiënten mogen weer beperkt bezoek ontvangen

Patiënten die opgenomen zijn in VieCuri mogen vanaf woensdag 27 mei weer beperkt bezoek ontvangen. Sinds eind maart was in VieCuri geen bezoek meer toegestaan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. “Het was een ingrijpende maatregel voor onze patiënten en hun dierbaren. We zijn dan ook blij dat we voorzichtig aan weer bezoek kunnen toelaten”, aldus het ziekenhuis. Voor VieCuri is veilige zorg altijd het uitgangspunt. Daarom hebben zij enkele regels opgesteld.   

 • Allereerst geldt dat u niet op bezoek mag komen als u klachten heeft die te maken kunnen hebben met het coronavirus: keelpijn, neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid, reuk en/of smaakverlies, koorts 38 graden of hoger, diarree, spierpijn in combinatie met één van de andere klachten. U mag ook niet op bezoek komen wanneer u in thuisisolatie bent en/of een huisgenoot heeft die positief is getest op corona de afgelopen twee weken.
 • Het dragen van een goed mondneusmasker is verplicht. Daarmee beschermen we onze patiënten. Om die reden krijgt iedere bezoeker een nieuw en schoon mondkapje van VieCuri. Bij een speciaal uitgiftepunt krijgt u instructies hoe het mondkapje op de juiste wijze te dragen. Bij dit infopunt dienen ook de handen te worden gedesinfecteerd. 
 • Patiënten mogen één bezoeker per dag ontvangen. Bij voorkeur is dit altijd dezelfde persoon om het aantal contacten (en daarmee besmettingsrisico) zo klein mogelijk te houden. 
 • Er is één bezoekmoment van maximaal 2 uur per dag: Op werkdagen tussen 18.00-20.00 uur. Op zaterdag, zondag en feestdagen tussen 14.00-16.00 uur. 
 • Bezoek is ook toegestaan bij patiënten die positief zijn getest op het coronavirus of covid-verdacht zijn. Hierbij gelden wel extra beschermingsmaatregelen (deze uitleg krijgt u op de verpleegafdeling). 
 • Het meenemen van bloemen is niet toegestaan. 
 • De patiënt blijft met zijn/haar bezoek op de kamer.  
 • Uiteraard gelden onze basis hygiënemaatregelen: was regelmatig uw handen, hoest en nies in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na gebruik, schud geen handen, houd 1,5 meter afstand (ook van de patiënt die u bezoekt). 
 • We geven met pijlen de looproutes in het ziekenhuis aan, zodat mensen elkaar zo min mogelijk hoeven te passeren en voldoende afstand van elkaar kunnen houden. 
 • Voor enkele afdelingen geldt dat bezoek alleen op afspraak plaatsvindt: de Acute Opname Afdeling, de Brain Care Unit, de Intensive Care, de Eerste Harthulp, het Geboortecentrum en de verpleegafdeling Kindergeneeskunde. Ook deze afdelingen houden zich verder aan bovenstaande uitgangspunten. 
 • Voor terminale patiënten geldt: bezoek alleen op afspraak en maximaal aantal bezoekers in overleg.
 • Nu bezoek weer is toegestaan, zal de bezorgservice (voor de was, persoonlijke spullen of attenties) voor patiënten binnenkort vervallen.  

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.