Press "Enter" to skip to content

Patiënten na reanimatie sneller wakker door Venlose methode

VieCuri heeft een nieuwe behandeling ontwikkeld voor patiënten die na een reanimatie op de IC worden opgenomen. Door patiënten op een andere manier in slaap te houden en minder te koelen, kunnen zij veel sneller wakker worden en is er minder kans op verwardheid (delier). Deze methode zorgt voor kortere ziekenhuisduur, is beter voor de patiënt en laat de familie veel korter in onzekerheid.  

Sneller wakker worden 
Gereanimeerde patiënten krijgen na opname op de Intensive Care altijd een medicijn om de eerste dag in slaap te blijven. Dit om het herstel van de hersenen te bevorderen. Bovendien worden deze patiënten in veel ziekenhuizen nog gekoeld, eveneens om de hersenen te beschermen. Er zijn echter veel studies die aangeven dat koelen niet hoeft zolang patiënten geen koorts krijgen. Dr. Norbert Foudraine, internist intensivist bij VieCuri en één van de onderzoekers: “Bij VieCuri worden patiënten al sinds enige tijd niet meer extra gekoeld. Daarnaast is ervaring opgedaan om deze patiënten met een snel in- en uitwerkende damp narcose te geven. Ons onderzoek toont aan dat zij hierdoor veel sneller wakker worden, mits hun hersenen niet teveel beschadigd zijn. Hierdoor weet de familie in een veel eerder stadium of de patiënt er goed uit zal komen.”  

Kortere ziekenhuisduur 
Het onderzoek bij VieCuri heeft tevens aangetoond dat de gereanimeerde patiënten door deze gecombineerde methode korter op de IC liggen. De totale ziekenhuisduur wordt bovendien met gemiddeld vier dagen verkort. Daarnaast komt verwardheid (delier) veel minder vaak voor met de nieuwe behandeling. Dat is ook heel gunstig voor de patiënt, want zo’n verwardheidstoornis leidt bijna altijd tot een veel langere opnameduur of zelfs overlijden. VieCuri verwacht dat andere ziekenhuizen in Nederland en waarschijnlijk ook in andere delen van de wereld de Venlose techniek snel zullen willen overnemen. Het bespaart immers veel kosten, is beter voor de patiënt en laat de familie veel korter in onzekerheid.  

Slaapmedicatie via beademingssysteem 
In plaats van slaapmedicatie toe te dienen via een infuus, werkt VieCuri op de Intensive Care met een medicijn dat verdampt via het beademingssysteem. Alex Bos, intensivist en anesthesioloog bij VieCuri heeft deze methode vier jaar geleden als eerste in Nederland op de Intensive Care geïntroduceerd. Dr. Bos: “Normaal gesproken krijgen patiënten op een Intensive Care via een infuus de slaapmiddelen toegediend. De uitwerking van de medicatie kan dan vele dagen duren, zeker als de toediening gedurende langere tijd is geweest. Door slaapmedicatie via het beademingssysteem toe te dienen, is het effect, ook na langdurige toediening, binnen enkele minuten verdwenen.”

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.