Press "Enter" to skip to content

Patiënten positief over belconsulten VieCuri

Vanaf de coronacrisis hebben belconsulten een hoge vlucht genomen. Niet alleen bij VieCuri. Ook bij andere ziekenhuizen. Een trend die lijkt door te zetten. VieCuri deed onderzoek onder de leden van zijn patiëntenpanel hoe de telefonische consulten zijn ervaren tijdens de intelligente lockdown van maart tot en met juni 2020. Hieruit blijkt dat veel patiënten tevreden zijn over de kwaliteit van het telefonisch consult. Om verder inzicht te krijgen waaraan belconsulten volgens patiënten moeten voldoen, doet VieCuri vervolgonderzoek. 

Welwillend
De deelnemers aan het onderzoek waren patiënten, begeleiders en bezoekers van VieCuri. Uit het onderzoek blijkt dat een aanzienlijke meerderheid (86%) van de respondenten van wie de poliklinische afspraak werd omgezet in een telefonische afspraak hiervoor begrip heeft. Circa driekwart stelt het zelfs op prijs en is tevreden over de kwaliteit van de telefonische afspraak. Ruim de helft is zeer tevreden over de kwaliteit van de belconsulten. Bijna de helft (46%) zou ook vaker een telefonische afspraak willen.  

Belconsulten
In de coronaperiode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 zijn er bij VieCuri rond de 40.000 belconsulten meer geregistreerd dan in 2019. Het merendeel is toe te schrijven aan de pandemie waardoor veel polikliniekbezoeken telefonisch werden gedaan en geregistreerd werden als een polikliniekbezoek. In totaal zijn er in deze periode bijna 50.000 belconsulten geweest bij het ziekenhuis. Wilfred Heesen, cardioloog bij VieCuri: “Hoewel driekwart van het patiëntenpanel tevreden is over de belconsulten, kan het dus nog beter. Om de kwaliteit van het belconsult verder te verhogen en het verschil met een echt fysiek consult verder te verkleinen, zijn we onder meer bezig met het inzetten van thuismetingen. In totaal heeft het ziekenhuis over de betreffende periode ongeveer 50 klachten ontvangen over de kwaliteit van het belconsult. Een derde daarvan bleek terecht. Op een totaal van 50.000 belconsulten is dat een fractie: 0,03%. In de gevallen waarin er foutief is gedeclareerd, zet VieCuri dat uiteraard recht. Deze incorrecte declaraties zijn hoogstwaarschijnlijk te wijten aan de hectiek tijdens de coronacrisis en de nog relatieve onbekendheid met belconsulten bij enkele specialismen.” 

Verdiepingsslag
Om verder inzicht te krijgen in de voorwaarden die patiënten stellen aan belconsulten, maakt VieCuri een verdiepingsslag. Het ziekenhuis nodigt hiervoor deelnemers van het patiëntenpanel uit om in gesprek te gaan. Vragen waarop antwoorden worden gezocht zijn: ‘waaraan moet een belconsult voldoen om als een goed alternatief te worden ervaren voor een afspraak in de polikliniek?’ Maar ook bijvoorbeeld ‘welke afspraken zijn geschikt voor belconsulten?’ Met deze inzichten van patiënten kan VieCuri de belconsulten verder verbeteren. 

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.