Press "Enter" to skip to content

Piet Snellen neemt initiatief adoptieprogramma oorlogsgraven

Enkele jaren geleden startte Sevenummer Piet Snellen de Facebookgroep ‘Venray War Cemetery’ met de bedoeling om zoveel mogelijk foto’s en informatie te verzamelen over militairen die op de Venrayse begraafplaats hun laatste rustplaats vonden. In de loop van de tijd heeft hij 110 soldaten een gezicht gegeven. Piet liep al enkele jaren met het idee rond om een adoptieprogramma op te zetten.  

Hij vond het bijzonder dat, terwijl er voor de Amerikaanse begraafplaats in Margraten een wachtlijst is van meer dan 1.000 adoptanten, er geen adoptieprogramma is voor Britse militairen die immers een zeer groot deel van Noord- en Midden Limburg hebben bevrijd. Afgelopen voorjaar nam hij contact op met het bureau van The Commonwalth War Graves Commission (CWGC) in het Belgische Ieper. In goed overleg met deze Britse oorlogsgravenorganisatie is gezamenlijk tot een formule gekomen, waarbinnen adoptie van Britse oorlogsgraven mogelijk werd gemaakt met de voorwaarden van de CWGC. Via de Facebookgroep Venray War Cemetery plaatste hij een oproep om samen met geïnteresseerden een stichtingsbestuur te vormen.  

Tot zijn grote vreugde bleek er meer dan voldoende belangstelling te bestaan om het adoptieplan van de grond te krijgen. Het doel van de Stichting is om de nagedachtenis aan de gesneuvelde militairen levend te houden, ook nu na 75 jaar Bevrijding. Er is onlangs onderzoek gedaan naar het mogelijke bestaan van een eerder adoptieprogramma voor de Venrayse oorlogsgraven. Navraag bij de Gemeente Venray leerde echter dat direct na de oorlog weliswaar een groot aantal graven werd geadopteerd, maar dat dit na verloop van tijd vrijwel volledig is verwaterd.  

Ongetwijfeld zijn er nog mensen die al jarenlang een graf hebben verzorgd op Venray War Cemetery. De Stichting vraagt nadrukkelijk aan deze mensen, om zich te melden zodat met hun voorkeur rekening gehouden kan worden. “Velen zullen in de veronderstelling zijn dat op Venray War Cemetery alleen militairen rusten die gesneuveld zijn tijdens de slag om Overloon en Venray. Niets is echter minder waar. Ook vliegtuigbemanningen van neergeschoten geallieerde vliegtuigen in de hele regio vonden er hun rustplaats. Het Britse leger bevrijdde vrijwel elk dorp in Noord- en Midden Limburg, globaal ten westen van de Maas”, aldus de Stichting.  

Van Weert en Panheel in het zuiden tot in Gennep in het Noorden verloren Britse soldaten hun leven in de strijd voor de vrijheid van Limburg. Vanaf oktober’44 tot eind februari’45 bevond de frontlinie zich in de regio, één van de langstdurende periodes in West-Europa. Toen de geallieerden Duitsland introkken, bleven de veldhospitalen actief in Noord- en Midden Limburg, waarin vele bevrijders alsnog zouden overlijden aan hun verwondingen. Na de oorlog werden ook slachtoffers uit provisorische veldgraven, onder meer uit Margraten en Duitsland, naar Venray gebracht om begraven te worden.  

Zo groeide het ereveld te Venray uit als één van de grootste regionale erevelden met 693 graven. Voor meer informatie ga naar www.adoptiegraven-venray.nl  

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.