Press "Enter" to skip to content

Politie Venlo start proef om verkeersveiligheid te verbeteren rondom basisschool

In verband met een opdracht van de politieacademie, heeft politie Venlo gekeken naar de verkeersveiligheid rondom basisschool De Springbeek in Hout-Blerick. Uit gesprekken en observaties is geconcludeerd dat een inrijverbod van het Brookerveld vanaf de Hoverhofweg langs de school de verkeersveiligheid kan verbeteren. Het inrijverbod zal in het kader van een proef worden ingesteld tussen 17 mei en 28 juni van maandag tot en met vrijdag van 08.00 uur tot 16.00 uur.

Politie Venlo heeft gesprekken gevoerd met de schoolleiding, de wijkagent, de gemeente, de ouderraad en enkele buurtbewoners. Daarnaast zijn er eerder enkele enquêtes afgenomen om een goed beeld te krijgen van de omgeving. Vervolgens hebben enkele politieagenten in burger verschillende keren de situatie rondom de school bekeken. Door de gesprekspartners zijn vele mogelijkheden aangedragen om de verkeersveiligheid rondom de school te verbeteren.

Uiteindelijk heeft de politie gekozen twee mogelijkheden verder uit te werken. Eén daarvan is nog niet definitief. “Waar wij mee gaan starten, is een inrijverbod van het Brookerveld vanaf de Hoverhofweg langs de school. Tot op heden zien wij dat ouders van beide richtingen het Brookerveld inrijden. Dit heeft opstoppingen en onoverzichtelijke situaties tot gevolg. Hierdoor kunnen ouders en bewoners de straat niet goed verlaten. Wij hopen hiermee te bereiken dat kinderen aan de zijde van het Brookerveld op een overzichtelijke manier de school kunnen verlaten. En we hopen de verkeersdoorstroom hiermee te bevorderen”, schrijft de politie in een brief aan de omwonenden en ouders. Het inrijverbod heeft volgens de politie alleen een toegevoegde waarde tijdens de schooluren.

Ook roept de politie ouders op om kinderen zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school te laten komen. “Wij zien nu per dag gemiddeld zestig auto’s rondom de school om kinderen op te halen. Gemak blijkt vaak de reden te zijn. Indien met de auto naar school komen onvermijdelijk is, kijk goed waar u de auto parkeert. Zorg ervoor dat de kruispunten vrij blijven. Wij zien nog te vaak dat er mensen midden op het kruispunt parkeren. Hier zullen wij ook de komende weken strikt op controleren en handhaven”, aldus de politie.

Na afloop van de proef zal de politie samen met de gemeente, de school en de dorpsraad kijken naar de geboekte resultaten en deze evalueren. Bij dit overleg zullen de aangedragen klachten of meldingen worden meegenomen in de afweging om het inrijverbod wel of niet te behouden.


Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.