Press "Enter" to skip to content

Priesterwijding Kapelaan Boby Thomas

Kapelaan Boby Thomas wordt donderdag 16 januari tot priester gewijd in zijn eigen parochiekerk in Kerala, India. Deze priesterwijding is live te volgen via www.mediabee.eu/bobythomas

Zondag 2 februari viert hij om 11.00 uur zijn eerste Heilige Mis in de Antonius van Padua in Blerick. Na de viering is er gelegenheid de kapelaan te feliciteren in de kerk en is er een samenzijn in de parochiezaal. De parochie laat weten dat iedereen welkom is.
Kapelaan Boby Thomas is in augustus door bisschop Harrie Smeets benoemd tot de kapelaan van de parochies in de Parochiefederatie Regio Blerick.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.