Press "Enter" to skip to content

Project voorrang op woning in Vastenavondkamp krijgt vervolg

Mensen die als vrijwilliger een bijdrage willen leveren aan het verbeteren van de leefbaarheid aan de wijk Vastenavondkamp in Blerick kunnen ook in 2020 voorrang krijgen op een huurwoning van Antares in deze Blerickse wijk. Dat heeft het managementteam van Antares deze week besloten na positieve reacties op de eerste aanzet die de woningcorporatie in 2019 gaf om het sociale weefsel in Vastenavondkamp te helpen versterken. 

Instroom
De wijk Vastenavondkamp, waar meer dan veertig nationaliteiten wonen, scoort slecht op de gemeentelijke leefbarometer. Sinds vorig jaar past Antares een toewijzingsbeleid toe bij instroom van vrijkomende woningen in deze wijk. Daarmee wil Antares diversiteit aanbrengen in de samenstelling van de wijk en bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid. De proef maakt deel uit van het Masterplan Blerick en heeft de steun van de gemeente Venlo. 

Vorig jaar wees Antares aan negen mensen een woning in Vastenavondkamp toe die zich daarmee verplichtten om ieder op hun eigen terrein gedurende twee jaar minstens 10 uur per maand vrijwilligerswerk te doen. Samen zetten zij zich op jaarbasis ruim duizend uur in voor het verbeteren van de leefbaarheid in dit deel van Blerick. Zo is er een groep voor huiswerkbegeleiding, een project voor Poolse vrouwen, een muziekproject voor jongeren, een internationale vrouwengroep en zijn er sportieve activiteiten voor jongeren. 

Evaluatie
Uit een evaluatie bleek onlangs dat diverse vertegenwoordigers van de wijk en ook de vrijwilligers zelf erg tevreden zijn over het effect van het project met de titel ‘Maak jij het verschil in Vastenavondkamp?’Wel gaven de actieve nieuwe bewoners aan graag iets meer tijd te krijgen om het project tot ontwikkeling te laten komen en om tot meer onderlinge samenwerking te komen. Mede op grond hiervan heeft Antares besloten om het project in 2020 voor te zetten en ook dit jaar vrijkomende woningen in eerste instantie aan actieve nieuwe bewoners beschikbaar te stellen. 

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.