Press "Enter" to skip to content

Raad van Kinderen

Voor het derde jaar op rij wordt er voor groep 8 van Basisschool de Springbeek een Raad van Kinderen-project georganiseerd. Op 22 februari is gestart met het project.

Raad van Kinderen geeft kinderen een stem in vraagstukken die hun toekomst aangaan. De vraagstukken hebben te maken met duurzaamheid, klimaatverandering en klimaatverbetering.
Ieder jaar is er een organisatie verbonden aan Raad van Kinderen. De organisatie formuleert een vraagstuk. Dit jaar heeft het Waterschap Limburg het vraagstuk geformuleerd en dat luidt als volgt: “De Springbeek en zijn Springbeach zijn een geliefde plaats in Hout-Blerick.

Het gebied rond de Springbeek is een mooi stukje natuur. Dat willen we graag zo houden.
Springbeach is in 2017 mooi ingericht maar is inmiddels aan een opknapbeurt toe.
Met de Raad van Kinderen en het Waterschap Limburg willen we de kinderen van groep 8 van Basisschool de Springbeek een stem geven in de verbetering van het gebied rond de Springbeek en Springbeach. Maar hoe houden we de Springbeek natuurlijk en veilig? Laten we de natuur hun gang gaan? Of grijpen we in, in de ontwikkeling van de natuur?

Denk daarbij aan de bevers die ook in het gebied nabij de Springbeek leven. Aan de ene kant zorgen ze voor variatie in de natuur maar ze brengen ook schade aan in de natuur. En hoe willen jullie Springbeach naar jullie wensen inrichten? Zodat jullie een prachtige plek krijgen om er te chillen. Een mooie plek moet ook mooi blijven. Het gebied Springbach moet onderhouden blijven. Hoe zorgen we ervoor dat Springbeach een mooie en schone plek blijft?”
Dit is het vraagstuk waarover de kinderen van groep 8 van Basisschool de Springbeek in Hout-Blerick zich gaan buigen.

Het project bestaat uit een viertal lessen waar de kinderen kennis en inzichten verwerven. Met die kennis en inzichten bedenken de kinderen ideeën om het vraagstuk op te lossen. De ideeën worden gepresenteerd aan het Waterschap Limburg op maandag 15 april. Samen wordt er gekeken welke ideeën kunnen worden uitgevoerd.

Raad van Kinderen is een project om kinderen mee te laten denken over de toekomst van hun eigen leefomgeving. De wereld van buiten naar binnen te halen. We weten natuurlijk allemaal dat er een Klimaatverandering gaande is. En dat er een mondiaal Klimaatakkoord met Klimaatdoelen gesloten is in Parijs. Voor de kinderen is het Klimaatakkoord van Parijs een ver-van-mijn-bed-show. Het is belangrijk dat de kinderen leren wat ze in hun eigen wijk of dorp kunnen doen om het Klimaat te beïnvloeden.

Momenteel wordt er gewerkt aan een Klimaatwijkakkoord in Hout-Blerick. Een akkoord met Klimaatdoelen voor het eigen dorp of de wijk. Of het nu gaat om het leggen van zonnepanelen, het aanschaffen van een warmtepomp of het afkoppelen van regenwater.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.