Press "Enter" to skip to content

Repaircafé Blerick

Wijkoverleg Blerick heeft zaterdag 17 oktober na een samenkomst met dertien vrijwilligers van Repair Caf√© Blerick besloten een extra donatie te doen. De kosten van de werklampen boven de werktafels zijn voor rekening van het wijkoverleg gekomen.  

Bij Repaircafe Blerick wordt voor een klein bedrag al het mogelijke reparatiewerk gedaan door vrijwilligers. Dit wordt gedaan om mensen met een klein inkomen te helpen en ervoor te zorgen dat minder apparaten en spullen worden weggegooid. Dit wordt iedere tweede zaterdag van de maand georganiseerd tussen 12.00 en 16.00 uur.  

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.