Press "Enter" to skip to content

Ruimte voor kleinschalige culturele evenementen in de buitenlucht

De gemeente moet alles in het werk stellen om deze zomer kleinschalige evenementen mogelijk te maken. Dat stelt D66-fractieondersteuner Mathijs Stocks, die er vragen over stelde aan het college van B&W: “Als gevolg van de anderhalvemetermaatregel is het heel ingewikkeld voor culturele instellingen om uit de kosten te komen bij het programmeren van voorstellingen. Daar komt bij dat zij de afgelopen maanden al enorme klappen te verduren hebben gekregen.”  

Stocks wil dat het college inzet op een bruisende zomer vol kleinschalige culturele evenementen in de buitenlucht. Stocks: “Stapje voor stapje worden de coronamaatregelen versoepeld. Onze stad begint weer tot leven te komen. Maar voor onze culturele instellingen en evenementen blijft het zwaar. Geen Zomerparkfeesten: dat is bijna ondenkbaar. Concerten met anderhalve meter afstand. Halfvolle zalen. Het wordt een rare zomer. Maar wat ons betreft blijft Venlo ook deze zomer bruisen.” 
 
Culturele optredens op terrassen 
Stocks vroeg aan het college om mee te denken met culturele instellingen. Zo wil de partij dat bescheiden culturele optredens op terrassen mogelijk worden, zoals stand-upcomedy met licht versterkt geluid of een klein poppodium in de open lucht. “Er kunnen mooie verbindingen ontstaan tussen cultuur en horeca en ik hoop dat de gemeente vooral kijkt naar wat er kan”, legt Stocks uit. “Ik hoop dat dat ook snel kan deze zomer. Bijvoorbeeld door ontheffingen en vergunningsaanvragen gedurende deze zomer sneller dan de gebruikelijke vier weken te verwerken.” 
 
Meer kleinschalige evenementen in wijken en dorpen 
Tenslotte hoopt Sttocks dat werk wordt gemaakt van spreiding van evenementen over de hele gemeente. Stocks: “Ik heb het college meegegeven dat ik hoop dat er wordt nagedacht over mogelijkheden om evenementen meer gespreid te laten plaatsvinden. Bijvoorbeeld met cultuurterrassen in de wijken en dorpen om ook hier podiumkunstenaars een plek te bieden”, aldus de D66’er.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.