Press "Enter" to skip to content

Same greuzele met ’t Greuzel Ensemble Venlo

Op 14 en 15 maart a.s., zaoterdaagaovend um 20.00 oor en zôndaagmorge um 11.00 oor guuëf ‘t ,,Greuzel Ensemble’’, ein twiëtal cônserte in ’t kader van 75 jaor bevrijding en 100 jaor Venlose Revue. De cônserte vinde plaats in de Venlonazaal te Venlo.

Wae is ’t greuzelensemble? Det is eine groep geliëkgestumde minse die op verzeuk van Sef Gubbels, de initiator van ’t gebeure, zich gevônde hebbe um de nummers oët te veure van revue’s en alde elpee’s die bepaolde geveules en stumminge nao baove bringe. D’r zien nog altiëd oeralde leedjes die nog springlaevend zien en regelmaotig gespeuld waere. Wanniër ste aan Venlo’se revue dinks dan kump automatisch de naam Frans Boermans baove driëve, de teksschriëver dae ôs ein schat aan leedjes haet achtergelaote in alle meugelikke hoedanighede, die gestalte kreege met melodieje en arrangemente van Studiobaas Jan Theelen en zoë rech deej aan de tekste, ’t miërendeil van ’t reportoir zulle nummers van zien hand zien.

100 jaor revue met ’t feit det we 75 jaor geleeje bevrijd zien guuëf ein kombinasie die zich liënt veur ein gedinkwaerdig concert, beejveurbeeld de revue ,,waat eine tiëd’’ oët 1980 die äöpende met de bevrijdingsscene van Venlo in ’t decor van de Parade in puin, en wao de orginele radiobaodschap van de BBC klônk met de baodschap det d’n oorlog veurbeej waas, gekoppeld aan ’t ônvergaetelikke leedje ,,veurbeej d’n oorlog is veurbeej’’ det bezörgde dich kiëpevel en dan kinse met rech greuzele as dit nummer beej ’t begin van verneump consert oëtgeveurd wuurd. Wies aan de pauze zal ’t ein nao ’t andere nummer geliejeerd aan dae’n tiëd de revue passere, nao de pauze wuurt ’t allemaol wat luchhertiger en vrolikker met leedjes die dich auk in ein bepaolde stumming bringe. Nao ein veurbereiding van dreejkwart jaor zal dao ein consert te huure zien det men met ein good geveul nao hoes luuët gaon.

’t Greuzelensemble besteit oët ein koer en orkes van zô’n 30 minse oët groët Venlo met ein achtal soliste die de leedjes prachtig vertolke, speciaal beejeingekômme veur dit project. Waal leuk um te vermelde det Prins Peter d’n 2de van de Poerker met adjudant Martijn, en d’n hoëgheid van Jocus prins Marcel d’n 2de met adjudant Paul deil oëtmake van orkes en soliste van ’t ensemble, in combinasie met de euverige soliste zal dit ôngetwiefeld ein gedinkwaerdig consert waere, zeker de meujte van bezeuk waerd.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.