Press "Enter" to skip to content

Seniorencoaches Blerick Incluzio Sociale Basis

Monique Dimmendaal-Hulse en Anouska Verspay zijn sinds kort aan het werk als seniorencoaches vanuit Incluzio Sociale Basis. Zij besteden hun aandacht aan de leefbaarheid in de verschillende wijken en buurten. Hun opdracht is om te kijken naar wensen en verlangens van de senioren in de samenleving.  

“Wij besteden  aandacht aan individuele vragen, we leggen verbindingen tussen bewonersgroepen, organisaties en partijen en ondersteunen actief initiatieven van wijkbewoners. Daarnaast sluiten we vooral aan bij wat en wie er al is en laten we de regie bij de bewoners in de buurt. Ook willen we de aanjager zijn van verschillende initiatieven”, aldus Dimmendaal-Hulse. “We willen veel aanwezig zijn in de wijken en daarmee in contact zijn met mensen om zodoende iedere wijk nog iets leuker te maken”, zegt Verspay.  

Tijdens de coronaperiode is in Blerick een nieuw initiatief ontstaan: Blerick Beweegt. In samenwerking met beweegcentrum Schreurs, Dansschool Move2theBeat, Venlo Fit en woningcorporatie Antares is dit duurzaam gemaakt. Elke laatste vrijdag van de maand wordt een beweegactiviteit georganiseerd bij zes seniorencomplexen in Blerick.  

Het tweetal is ook actief in ‘Samen erop uit!’. Dit is een initiatief dat is ontstaan uit een vraag van een van de bewoners. In samenwerking met de gemeente, KanDoen en bewonersgroep het Zilvermeertje krijgt dit verder vorm. Vanaf september staan bij KanDoen aan de Dickenslaan in Blerick twee scootmobielen en één elektrische duo-fiets die uitgeleend kunnen worden aan bewoners van Blerick. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.