Press "Enter" to skip to content

Start project Raad van Kinderen

Het nieuwe Raad van Kinderen project is maandag 22 februari van start gegaan. Dit keer samen met het Waterschap Limburg. Kinderen van groep 8 van Basisschool de Springbeek in Hout-Blerick kregen het dilemma digitaal gepresenteerd. De komende zes weken krijgen ze kennis en inzichten over het beekherstel van de Springbeek en hoe ze met inachtneming van flora en fauna de beek zo kunnen inrichten dat ze er prettig kunnen verblijven cq. chillen.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.