Press "Enter" to skip to content

Straatdealer weer de fout in, eerste dwangsom verbeurd in Blerick

Aan meerdere personen in Blerick is de afgelopen tijd een last onder dwangsom opgelegd. Vorige week is één van deze personen, een jongeman uit Blerick, weer door de politie staande gehouden voor het dealen van drugs in de openbare ruimte. Bij deze persoon wordt de opgelegde dwangsom nu voor een eerste keer verbeurd. Hij zal 5.000 euro moeten betalen binnen een termijn van zes weken.

Het doel van de dwangsom is het bestrijden van overlast en het bevorderen van de veiligheid. De hoogte van de dwangsom is 5.000 euro per elke geconstateerde overtreding van de APV, met een maximum van 20.000 euro. Een dwangsom wordt opgelegd door de burgemeester. Met dit soort acties wil de burgemeester de handel in drugs verder ontmoedigen. De burgemeester kan een dwangsom opleggen zowel aan de straathandelaar als aan de koper van drugs.

De politie, gemeente Venlo, het Openbaar Ministerie en de belastingdienst werken onder de naam Pandora nauw samen om de veiligheid en de leefbaarheid in de wijk te vergroten. Dit gebeurt door gerichte acties, onderzoeken en controles. Het opleggen van een dwangsom helpt daarbij. De politie heeft extra aandacht voor locaties waar drugsoverlast is.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.