Press "Enter" to skip to content

Te hoog energieverbruik woningen

De huizen in Noord- en Midden-Limburg verbruiken te veel energie en ook de CO2-uitstoot ligt hoger dan bij een gemiddelde woning in Nederland. Daarom is bij het conceptplan RES (Regionale Energie Strategie) gekozen voor energiebesparing, isolatie en zo veel mogelijk zonnepanelen op daken. 

Nederland is opgedeeld in dertig regio’s die ieder een eigen RES opstellen. Met plannen voor energiebesparing en grootschalige opwekking. Venray heeft samen met dertien gemeenten in Noord- en Midden-Limburg het conceptplan opgesteld dat op maandag 3 juni werd gepubliceerd. Het doel is in 2030 een kwart minder CO2 uitstoten dan in 2015. Speerpunt is dat in 2030 op 70 procent van de geschikte daken in deze regio gemiddeld tien zonnepanelen liggen. 

Isoleren 
De veertien gemeenten tellen samen 230.659 woningen. “Het isoleren van de gebouwen in onze regio is misschien wel de grootste opgave die we hebben. Alleen al het isoleren van de ruim 230.000 woningen is een hele operatie. Dit vraagt inzet van iedereen”, zegt stuurgroepvoorzitter Thijs Kuipers die ook wethouder is van Horst aan de Maas. 

Dat de huizen in deze regio minder energiezuinig zijn, heeft drie oorzaken. Meer dan de helft van de woningen is vrijstaand of 2-onder-1-kap. Daarnaast zijn de woningen groter (22 procent meer vloeroppervlak) en zijn ze ouder dan een gemiddeld huis in Nederland. In de regio heeft 81,1 procent van de woningen een bouwjaar van voor 1985. Deze huizen zijn vaak niet goed geïsoleerd waardoor er veel energiebesparing te winnen valt. Isolatie wordt als een goede investering gezien. Niet alleen vanwege energiebesparing, maar het maakt de gebouwen ook geschikt voor duurzame warmteoplossingen zoals een warmtepomp. 

Afspraken 
Om de klus te klaren hebben de veertien gemeenten afspraken gemaakt. Overheden gaan hun eigen gebouwen duurzamer maken. Voor inwoners en bedrijven worden energiecoaches ingezet en er komt financiële steun door middel van leningen en subsidies. De gemeenten onderzoeken of een regionaal energieloket kan worden opgezet om inwoners en bedrijven beter te kunnen helpen. Ook gaan gemeenten verplichte besparingsmaatregelen voor bedrijven beter controleren zodat iedereen zijn aandeel levert. “De energietransitie is meer dan een technische oplossing voor ons klimaatvraagstuk. Iedere inwoner en organisatie moet op zijn eigen manier mee kunnen doen. Zo wordt een duurzamere manier van leven echt onderdeel van de samenleving”, aldus Thijs Kuipers. 

Grootschalige energieopwekking is een belangrijk onderdeel uit de RES. Volgens het Klimaatakkoord moet Noord- en Midden-Limburg een bijdrage leveren van 1,2 terawattuur (1.200 gigawattuur) voor 2030. Hiervan is 130 gigawattuur al gerealiseerd en geplande projecten, waarvoor SDE-subsidie is aangevraagd, zijn samen goed voor 540 gigawattuur. Energielandgoed Wells Meer in gemeente Bergen, waarvoor dit jaar de vergunningaanvraag start, levert een opbrengst van 240 gigawattuur. Het beter benutten van grote daken kan nog 90 gigawattuur opleveren. Dan blijft er nog 200 gigawattuur over voor grootschalige energieopwekking door wind of zon. 

Opties 
Hiervoor wordt een keuze gemaakt tussen drie opties. Nog een groot energiepark met windturbines en zonnepanelen zoals Wells Meer (250 hectare). Of twee parken van minimaal 100 hectare of drie middelgrote projecten van 50 tot 100 hectare. Deze parken kunnen worden aangevuld met kleinere zon- en windprojecten van 5 tot 10 hectare. 

Elektriciteitstations 
Een knelpunt vormt het capaciteitsgebrek bij elektriciteitstations. Netbeheerder Enexis, dat ook zitting heeft in de stuurgroep, heeft al besloten voorlopig geen zonneparken van meer dan 2 hectare aan te sluiten op het station in Venray. Dit elektriciteitstation wordt extra belast omdat ook Energielandgoed Wells Meer hierop wordt aangesloten evenals enkele grootschalige projecten uit Oost-Brabant. Enexis en Tennet, dat het hoogspanningsnetwerk beheert, zijn dringend op zoek naar capaciteitsuitbreiding. 

Voor 1 oktober 2020 moet het conceptplan RES worden vastgesteld door alle colleges van de veertien gemeenten en Gedeputeerde Staten. De uitwerking volgt in de definitieve versie waarvoor de regio tot 1 juli 2021 de tijd heeft. 

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.