Press "Enter" to skip to content

Tweede jaar Raad van Kinderen in Hout-Blerick

Dit schooljaar is voor het tweede jaar op rij een Raad van Kinderen-project gedaan in Hout-Blerick. Dorpsraad Hout-Blerick deed dit samen met de kinderen van groep 8 van basisschool De Springbeek in Hout-Blerick.

Raad van Kinderen is een organisatie die kinderen een stem geeft in onderwerpen die hun toekomst aangaan. De wereld van buiten naar binnen halen. Ditmaal heeft stichting Het Limburgs Landschap twee dilemma’s geformuleerd. De dilemma’s hebben te maken met de voorgenomen dijkverplaatsing in Hout-Blerick en met het afval in de Maascorridor.
Als gevolg van de klimaatveranderingen zal de Maas vaker overstromen. Door de dijkverplaatsing wordt weliswaar de waterstand verlaagd maar er zullen tientallen gezinnen natte voeten krijgen. Het eerste dilemma is: Hoe kunnen we het gebied inrichten zodat deze mensen beschermd worden tegen het water? Het tweede dilemma heeft te maken met het afval dat achterblijft in de Maascorridor na een overstroming. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat er minder afval achterblijft en dat het plastic afval dat blijft hangen in bomen en struiken na hoogwater goed wordt verwijderd?

Ideeën gebundeld
Met deze twee dilemma’s zijn de kinderen aan de slag gegaan. Ze hebben kennis en inzichten gekregen tijdens gastlessen van Het Limburgs Landschap en interviews. Door de coronacrisis is het project iets anders gelopen dan gepland. Het project is afgesloten met een brainstormsessie. De kinderen konden al hun ideeën op een Post-it schrijven en op een poster plakken. Alle ideeën van de kinderen zijn gebundeld in een mooi verslag. Dit verslag is op vrijdag 17 juli aangeboden door de dorpsraad aan Marij Pollux, wethouder duurzaamheid en wijkwethouder van Hout-Blerick van de Gemeente Venlo, en aan Lia Oosterwijk van Het Limburgs Landschap. Het verslag is aangeboden, samen met de Dorpsraad Hout-Blerick en Basisschool de Springbeek, in de tuin van Brookergarden in Hout-Blerick.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.