Press "Enter" to skip to content

Veilige oversteek voor dieren over A67

Samen met Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, de gemeente Horst aan de Maas en de gemeente Peel en Maas maakt het Ontwikkelbedrijf Greenport het viaduct Eerselsberg over de A67 geschikt voor amfibieën zoals de kamsalamander. De A67 doorsnijdt meerdere malen de bovenloop van de Groote Molenbeek en vormt zodoende een barrière. Door een faunapassage aan te leggen op het viaduct over de A67 (Eerselsberg) kunnen de dieren zich weer verplaatsen tussen het Dal Molenbeek, Elsbeemden, Regelshorst en Ashbroek.

Amfibieën zoals kikkers, padden of salamanders hebben natte of drassige stukken nodig om zich te kunnen verplaatsen. Daar ontbreekt het aan in de omgeving van het viaduct. Door als het ware te zorgen voor natte stapstenen kunnen de dieren het viaduct oversteken en wordt hun leefomgeving en de mogelijkheid tot voortplanting vergroot.

Het viaduct is aan het begin en eind (de landhoofden) erg steil. Om het gebied aantrekkelijk te maken voor de amfibieën wordt de aanloop naar deze landhoofden verbeterd. Staatsbosbeheer heeft een aantal bomen en bos in de omgeving van de landhoofden gekapt om zo ruimte te maken voor het ophogen van de grond richting de landhoofden. Op de open plekken worden ook drie nieuwe poelen aangelegd. Circa 5 kilometer naar het oosten realiseert Ontwikkelbedrijf Greenport project Venherstel Kraijelheide. Hier worden ook poeltjes aangelegd waar bijvoorbeeld de kamsalamander gebruik van kan maken.

De weg op het viaduct zelf blijft beschikbaar voor het verkeer. Er wordt naast de weg een strook (verhoogde bak) van ongeveer 50 centimeter breed geschikt gemaakt voor de diertjes. Wanneer de werkzaamheden zijn afgerond is het leefgebied van de diverse kikkers, padden en salamanders weer een stuk groter geworden.

Samenwerking Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van het viaduct en Staatbosbeheer van de omliggende gronden. Daarnaast is er de samenwerking met het Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo, dat in totaal 400 hectare nieuwe natuur aanlegt en ecologische verbindingen, zoals hier tussen gemeenten Horst aan de Maas en Peel en Maas, realiseert.

Partijen werken zo samen om dieren, met name amfibieën in natuurgebieden met elkaar te verbinden. Vanuit het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO) heeft Rijkswaterstaat de opdracht om natuurverbindingen te herstellen. Een van de locaties die hiervoor was aangewezen is de bovenloop van de Groote Molenbeek.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.