Press "Enter" to skip to content

Venlo doet mee met manifest ‘Iedereen doet mee’

Landelijk is de campagne ‘Iedereen doet mee’ opgezet om actief uitvoering te geven aan het VN-Verdrag Handicap. Meer dan vijftig gemeenten in Nederland hebben eerder al de stap gezet, nu ondertekent ook gemeente Venlo het manifest.

Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een functiebeperking verbetert. En dat mensen met een functiebeperking en/of een chronische aandoening meedoen in de samenleving en erbij horen.

De gemeenteraad van Venlo heeft in het kader van de gedeelde prioriteit ‘Venlo Inclusief!’ eerder het besluit genomen om inclusiviteit hoog op de agenda te zetten. In samenwerking met organisaties in Venlo wordt hier al vele jaren aan gewerkt.

Ook in Venlo is op het gebied van inclusiviteit nog veel te doen, benadrukt wethouder Schatorjé. “Onze gezamenlijke inzet is erop gericht dat we mensen met een beperking in staat stellen op een gelijkwaardige en volwaardige manier mee te doen in Venlo, op school, in een baan, bij de sportclub of in het theater. En waar nodig treffen we daar extra voorzieningen voor.”

Als gemeente mag je het manifest ondertekenen als je voldoet aan verschillende eisen, zoals toegankelijkheid en een nauwe samenwerking met (belangenbehartigers van) mensen met een functiebeperking. Venlo werkt onder andere nauw samen met de Gehandicaptenraad en de Adviesraad Sociaal Domein. Hierdoor denkt bijvoorbeeld een werkgroep Mobiliteit over praktische zaken mee.

Gehandicaptenraad Toegankelijk Venlo werkt al jaren op allerlei manieren aan die toegankelijkheid. Juist op voorhand al bij de bouw van een kantoor of een museum adviseren zij. Vaak is er bij bestuurders, architecten en ontwikkelaars sprake van de nodige ’blinde vlekken’. Advies door ervaringsdeskundigen zorgt ervoor dat de wereld ook in praktische zin voor iedereen open staat. Of zoals Peter Michels van Gehandicaptenraad Toegankelijk Venlo het zegt: “Het creëren van een inclusieve samenleving doen wij samen, want samen zijn wij Venlo.”

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.