Press "Enter" to skip to content

Venlo helpt bij betalingsachterstanden

De gemeente Venlo vindt het belangrijk om er vroeg bij te zijn als inwoners in de knel lijken te komen met betalingen. Wanneer betalingsachterstanden vroegtijdig in beeld zijn, kan er actie op worden gezet. En kan erger voorkomen worden.

De gemeente krijgt daarbij sinds kort hulp van woningcorporaties (Antares, Woonwenz en Wonen Limburg), energieleveranciers, zorgverzekeraars en WML. Deze instanties zijn nu bevoegd om de gemeente te informeren over betalingsachterstanden van inwoners. Als iemand de vaste lasten niet meer op tijd kan betalen, is dat een signaal dat er groeiende financiële zorgen zijn. Door in een vroeg stadium hulp aan te bieden, kan voorkomen worden dat beginnende geldzorgen uitgroeien tot grote schulden.

De gemeentelijke klantadviseurs schuldhulpverlening nemen bij dit soort signalen contact op met de inwoner om een adviesgesprek aan te bieden. Dat gebeurt nu telefonisch, per e-mail of per brief. In de toekomst, wanneer dat vanwege de corona-situatie weer veilig kan, gaat de gemeente in dit kader ook starten met huisbezoeken. De klantadviseur bespreekt de financiële situatie met de inwoner en kijkt welke hulp hierbij het meest passend is. Soms is het adviesgesprek al genoeg. In andere situaties begeleidt de klantadviseur de inwoner naar ondersteuning bij het op orde brengen van de administratie of het treffen van een schuldregeling.

“Uit eigen ervaring blijkt dat mensen er jaren overheen laten gaan voordat ze hulp zoeken bij schulden,” stelt wethouder Alexander Vervoort (Sociale Zaken). “Door vroegsignalering kan die periode flink worden verkort. De schuld is dan minder ver opgelopen en kan eenvoudiger worden opgelost. Daar is dus veel winst te behalen.” Door het aanbieden van een adviesgesprek weet de inwoner waar hij terecht kan met geldzorgen en dat hij er niet alleen voor staat. Inwoners kunnen bij financiële zorgen ook zelf contact opnemen met de gemeente. Dat kan ook als er nog geen schulden of betalingsachterstanden zijn. De klantadviseurs schuldhulpverlening zijn bereikbaar per e-mail op schuldhulpverlening@venlo.nl of telefonisch op 077 359 67 36.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.