Press "Enter" to skip to content

Venlo in 2040

In de aanloop naar de laatste herindeling hebben de gemeenteraden van Arcen en Velden en van Venlo samen een proces doorlopen dat heeft geresulteerd in de strategische Venlo 2030 die door de gemeenteraad van de nieuwe gemeente in 2010 werd vastgesteld.

Dit document dat nu inmiddels ruim tien jaar lang heeft gefungeerd als het strategisch kompas van de gemeente, vormde een belangrijke bijstelling van de strategische koers van Venlo. Tegen de achtergrond van oplopende demografische druk en de dreiging van bevolkingskrimp en achteruitgang koos het stadsbestuur van Venlo voor een toekomst van (bescheiden) groei en een Europese oriëntatie.

Er zijn diverse ontwikkelingen die van betekenis zijn voor de opgaven waarvoor de gemeente Venlo zich anno 2020 gesteld ziet. Deze opgaven waren tien jaar geleden nog niet zo zichtbaar of hadden een andere dimensie of impact. Voorbeelden van deze ontwikkelingen zijn ondermijning, leefbaarheid versus economie, de rol van de lokale overheid en regionale en internationale samenwerking.
Deze koers behoeft echter bijstelling, of beter gezegd, aanvulling. Klimaat en energie heeft als thema een enorme vlucht genomen. Een onvermijdelijke opgave die vraagt om een grondige heroriëntatie op hoe in de samenleving invulling wordt gegeven aan energie- en ruimtegebruik. En dat is niet de enige ontwikkeling die relevant is voor een nieuw vergezicht. Informatisering van de samenleving heeft veel nieuwe economie en veel nieuwe kansen opgeleverd, maar heeft ook een bijdrage geleverd aan een groeiende verschillen binnen onze gemeenschap en een versplintering van onze gemeenschap in talloze digitale subculturen die binnen ‘hun’ bubbel denkbeelden en opvatting uitwisselen.

Venlo is economisch gezien erg gevoelig voor conjunctuurschommelingen en de gevolgen die deze bewegingen hebben voor onze ondernemers en voor onze inwoners. Waartoe leidt dat in 2040? Hoe ziet onze economie er over twintig jaar uit en waar verdienen wij onze dagelijkse boterham? Ditzelfde geldt voor de samenleving. Er zijn voldoende toekomstvragen om over na te denken. Dit doet de gemeente Venlo niet alleen, maar samen met de stad en haar inwoners. Tijdens drie verschillende tv uitzendingen van Omroep Venlo wordt aan de hand van drie hoofdthema’s de toekomst van Venlo besproken. De eerste aflevering is inmiddels geweest. De tweede is op zondag 31 januari en gaat over werken in Venlo. De laatste aflevering is op zondag 7 februari en heeft als onderwerp (T)huis in Venlo.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.