Press "Enter" to skip to content

Venlo legt wildgroei kamerverhuur aan banden

Het College van B&W van gemeente Venlo  heeft besloten grootschalige kamerbewoning en het veranderen van kantoorpanden in kleine studio’s aan te pakken met de vaststelling van zogenaamde ‘paraplubestemmingsplannen kamerbewoning en wonen’. 

Met deze overkoepelende bestemmingsplannen is de gemeente in staat grootschalige kamerbewoning, met name in het stedelijk gebied, beter te reguleren. Ook kan Venlo nu uniform sturen op het toevoegen van nieuwe ongewenste woningen. 

Overlast voorkomen 
De afgelopen jaren worden steeds vaker dat woningen gesplitst in kleine studio’s. Dat hoeft niet erg te zijn, maar vooral in combinatie met kamerbewoning kan dat tot overlast leiden. Met de parapluplannen worden de toegestane kamerbewoningen teruggebracht naar maximaal twee personen. Willen pandeigenaren meer kamerbewoning, dan moeten zij een vergunning aanvragen. Ook het zomaar splitsen van woningen kan niet meer zonder vergunning. 

Sturen op kwaliteit 
Voor de ‘huisjesmelkers’ in Venlo wordt het minder aantrekkelijk om panden op te kopen. Ze moeten namelijk aan heel wat regels voldoen om een vergunning te krijgen. Kortom: kamerverhuur aan meer dan twee personen en woningsplitsing kan voortaan alleen na een bestuurlijke afweging via een omgevingsvergunning. Daarbij wordt onderzocht of een ontwikkeling op die specifieke plek wenselijk is en de juiste kwaliteit heeft. Op deze wijze kan de gemeente proactief sturen op woonkwaliteit en kunnen onwenselijke situaties rondom leefbaarheid worden voorkomen.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.