Press "Enter" to skip to content

Venlo werkt samen met Stichting Lezen en Schrijven

De gemeente Venlo gaat vanuit de arbeidsmarkt Limburg-Noord samenwerken met Stichting Lezen en Schrijven bij de aanpak van laaggeletterdheid. De stichting ondersteunt gemeenten en richt zich op beleidsontwikkeling en -uitvoering en biedt instrumenten, materialen en trainingen aan.

Heel concreet gaat de regio nu aan de slag met een plan van aanpak, van waar uit lokale uitvoeringsprogramma’s worden opgesteld. Daarvoor is inmiddels een kwartiermaker aangesteld.

Een integrale aanpak moet ertoe leiden dat meer laaggeletterden worden bereikt en opgeleid. Hierbij werken gemeenten samen met partijen in het onderwijs, welzijn, vrijwilligersorganisaties en gezondheidszorg. Het gaat daarbij niet alleen om het bereiken van burgers die niet kunnen lezen en schrijven. “Om zelfstandig mee te kunnen doen, heb je best een hoog taalniveau nodig”, zegt wethouder Frans Schatorjé (Zorg, Welzijn & Onderwijs). “Het is dan ook belangrijk deze vaardigheden te onderhouden. Veel mensen weten niet dat je daar ook op latere leeftijd nog iets aan kunt doen en dat de gemeente daarbij kan helpen.”

In de ‘Vervolgaanpak laaggeletterdheid 2020-2024’ heeft de Rijksoverheid Stichting Lezen en Schrijven gevraagd gemeenten te ondersteunen bij de opzet en uitvoering van de aanpak van laaggeletterdheid. In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met digitale vaardigheden. Het missen van deze basisvaardigheden heeft veel gevolgen. Het maakt het lastig om een baan te vinden. Ook zorgt het vaak voor minder grip op geldzaken en een slechtere gezondheid.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.