Press "Enter" to skip to content

Venlo wil fietsgebruik stimuleren

De gemeente Venlo wil het fietsgebruik in de gemeente verhogen. Behalve het stimuleren van het fietsgebruik zijn verbeteringen nodig in het fietsnetwerk en de fietsveiligheid. Ook moeten er voldoende en veilige fietsenstallingen komen.

Fietsen is een actieve bezigheid waarmee men zich gemakkelijk en goedkoop verplaatst. Het is ook een fijne sociale activiteit. Wetenschappelijk is bewezen dat regelmatig fietsen gezond is. Dat is voor veel fietsers de motivatie om dagelijks naar het werk te fietsen of om regelmatig in de vrije tijd een rondje te fietsen.

Venlo wil bijdragen aan de gezondheid en vitaliteit van zijn inwoners. Meer fietsgebruik in Venlo en de regio draagt daaraan bij en sluit aan bij de regionale ambitie van Gezondste regio. Daarnaast zijn er meer maatschappelijke belangen. Want als er meer wordt gefietst en tegelijkertijd minder met de auto wordt gereden, dan heeft dit een positief effect op de bereikbaarheid, de luchtkwaliteit en de uitstoot van CO2. Ook neemt een fiets veel minder ruimte in dan een auto. De fiets vervult daarmee een sleutelrol in de ontwikkeling van Venlo naar een toekomstbestendige, gezonde en leefbare gemeente.

De gemeente Venlo heeft het Ambitiedocument Fiets opgesteld in samenwerking met de Fietsersbond Venlo, Stichting Venlo Fietst, Venlo Partners, Venlostad.com, Routebureau Noord- en Midden-Limburg, Ondernemend Venlo, dorps- en wijkraden en onderwijsinstellingen. Ook is er een enquĂȘte verspreid onder Venlose fietsers uit het gemeentepanel. Deze reacties zijn meegenomen in het Ambitiedocument Fiets en worden ook meegenomen in een nog op te stellen Uitvoeringsprogramma.

De gemeenteraad neemt woensdag 26 mei een besluit over het Ambitiedocument Fiets. Als de raad instemt, wordt gewerkt aan een programma om het uit te voeren. Hierin worden concrete maatregelen en projecten opgenomen.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.