Press "Enter" to skip to content

Verlichting voor Molenbossenflats

De kopgevels van de vier karakteristieke Molenbossenflats op de Maasoever in Blerick zijn op donderdag 10 december verlicht. Met het aanbrengen van deze blijvende ledverlichting heeft Antares de vierjarige renovatie officieel afgerond.  

 De verlichting draagt bij aan de herkenbaarheid en identiteit van de vier flats. Tijdens de renovatie zijn de woongebouwen, die elk een eigen naam hebben, voorzien van een accentkleur in de centrale hal en noodtrappenhuizen. Deze accentkleur komt terug in de verlichting van de kopgevels. De verlichting is zodanig ontworpen dat de gevels in elke gewenste kleur kunnen worden aangelicht. Daarmee kan worden ingespeeld op bijzondere gebeurtenissen. Door de plaatsing van de verlichting hebben de bewoners zelf geen last van ongewenste lichtinval. 

 Oorspronkelijk was de verlichting bedoeld als feestelijke afsluiting van de grootschalige renovatie van alle flats, die vier jaar in beslag heeft genomen. Vlak voor het moment van onthulling werden de coronamaatregelen van kracht, waardoor een feestelijke viering er niet in zat. Omdat mensen juist in deze donkere dagen voor kerst, die door corona wellicht als extra donker worden ervaren, wel een lichtpuntje kunnen gebruiken, is besloten de verlichting nu in werking te stellen. Daarmee laat Antares ‘iets blijvends’ achter voor bewoners en voorbijgangers.  

 De energiezuinige ledverlichting is op een schemer en tijdschakeling aangesloten en brandt alleen in de avonduren. Omdat alle gebouwen zijn voorzien van zonnepanelen, wordt de benodigde energie voor het grootste deel zelf duurzaam opgewekt. De verlichting wordt mede mogelijk gemaakt door de partners van Antares: KnaapenGroep, Lagotronics, Celektron en Gielen Dakbedekkingen.  

Op een van de gevels prijkt een spandoek met de tekst ‘Stay Strong’, bedoeld voor alle zorgmedewerkers die in deze coronatijd extra hard hun best doen om mensen te helpen die het nodig hebben. In het bijzonder is het spandoek gericht aan de medewerkers van VieCuri, die vanuit hun werkplek uitkijken op de Molenbossenflats. Het initiatief is van JCI Venlo (Junior Kamer Venlo), waaraan Antares graag medewerking verleende.   

Van de renovatie is in samenwerking met Beeldwerk een filmpje gemaakt. Met dit filmpje wordt mooi in beeld gebracht hoe deze enorme renovatie is uitgevoerd. Het laat zien wat er allemaal bij komt kijken om te renoveren in bewoonde staat. Het filmpje te bekijken via https://vimeo.com/344772718

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.