Press "Enter" to skip to content

Versoepelingen voor bezoek aan patiënten in VieCuri

De bezoekregeling voor patiënten die in VieCuri Medisch Centrum zijn opgenomen, zijn vanaf dinsdag 7 juli versoepeld. Veilige zorg blijft daarbij het uitgangspunt.  
 

Bezoek is iedere dag mogelijk tussen 14.30 en 20.00 uur. Mensen die klachten hebben of in thuisisolatie zitten, mogen niet op bezoek komen. Verder mogen patiënten meerdere bezoekers per dag ontvangen, maar slechts één tegelijk. Kinderen die begeleiding nodig hebben, mogen niet op bezoek komen. Kinderen die ouder zijn dan 13 jaar en alleen op bezoek kunnen komen, zijn welkom. Voor volwassenen die begeleiding nodig hebben, is toestemming nodig van de verpleging. Overigens hoeven bezoekers geen mondkapjes te dragen.  

Het bezoek moet altijd 1,5 meter afstand houden van de patiënt en neemt de inmiddels bekende hygiëne maatregelen in acht. Patiënten die positief getest zijn op het virus mogen ook bezoek ontvangen, daar gelden extra beschermingsregels voor die door de verpleging kenbaar worden gemaakt.  

Van eind maart tot eind mei was in VieCuri geen bezoek meer toegestaan om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Het was een ingrijpende maatregel voor onze patiënten en hun dierbaren. De poli’s zijn weer open en de normale zorg wordt stapsgewijs opgestart. Maatregelen om het risico van verspreiding van het coronavirus te verkleinen, blijven van groot belang. Voor meer informatie over de bezoekregels en maatregelen ga naar de website van VieCuri.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.