Press "Enter" to skip to content

Video over dijkversterkingsproject Hout-Blerick

Waterschap Limburg heeft een Kijk achter de Dijk-video opgenomen waarin omgevingsmanager Jaap Spaans toelichting geeft op het dijkversterkingsproject in Baarlo en Hout-Blerick. De video is te zien via YouTube.

Waterschap Limburg werkt in Baarlo en Hout-Blerick aan een dijkversterkingsproject. De dijken worden er niet alleen versterkt, maar ook nieuw aangelegd. Daarbij wordt gezocht naar een nieuwe aansluiting op de bestaande hoge grond. Daarnaast vindt er in Hout-Blerick, specifiek Laerbroeck, ook een dijkverlegging plaats en de herinrichting van de Kwistbeek. In deze Kijk achter de Dijk video vertelt omgevingsmanager Jaap Spaans onder andere hoe de bewoners van Laerbroeck graag meedenken over de plannen en vooral op zoek zijn naar duidelijkheid.

Voor dit complexe dijkversterkingsproject wordt gezocht naar één besluit voor het hele gebied. Daarvoor is er veel onderzoek en overleg met de omgeving nodig. Kijk voor meer informatie over de dijkversterking in Baarlo-Hout-Blerick op www.waterschaplimburg.nl

De dijkversterkingen bij Baarlo en Hout-Blerick maken deel uit van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Minimaal 1.300 kilometer dijken en daarnaast 500 sluizen en gemalen, worden de komende dertig jaar versterkt. Voor Limburg betekent dit dat er de komende jaren 115 kilometer van de 180 kilometer keringen versterkt moeten worden.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.