Press "Enter" to skip to content

VieCuri behaalt Drempelvrij-keurmerk

Een website waarbij je snel vindt wat je zoekt en die goed toegankelijk en gebruiksvriendelijk is voor mensen met een visuele of auditieve beperking. Dat zijn de belangrijkste uitgangspunten waarmee VieCuri voor het vierde jaar op rij het Drempelvrij-keurmerk heeft behaald.

VieCuri is nog steeds het enige ziekenhuis in Nederland dat het keurmerk mag voeren. Voorbeelden van digitale toegankelijkheid zijn: voldoende kleurcontrast bij teksten, de grootte van het lettertype kunnen wijzigen, ondertiteling bij filmpjes en het kunnen bedienen van een website zonder muis.

De website www.viecuri.nl is door de onafhankelijke inspectie-instelling Accessibility onder de loep genomen. Er is gekeken of de site voldoet aan de zogenaamde toegankelijkheidsrichtlijnen. De richtlijnen gaan over het ontwerpen, bouwen en beheren van websites. Dit biedt de garantie dat iedereen er gebruik van kan maken, ongeacht welke beperking iemand heeft (bijvoorbeeld blind, doof of slechtziend). VieCuri zet zich in om een gastvrij ziekenhuis te zijn; een toegankelijke website is hier onderdeel van.

Digitaal toegankelijk voor iedereen
Het idee is dat patiënten steeds meer hun eigen zorg digitaal regelen. Dit is in de praktijk echter lastig voor de 350.000 blinden en slechtzienden en de 1,5 miljoen doven en slechthorenden die Nederland telt. Mensen met een beperking maken vaak gebruik van hulpapparatuur zoals schermleessoftware om de computer te bedienen. Hiermee kunnen ze prima van internet gebruikmaken, mits websites goed zijn gebouwd. Niet alleen blinden ondervinden problemen als een website niet goed is gebouwd. Ook slechtzienden kunnen problemen krijgen als het contrast tussen de achtergrond en de tekst niet groot genoeg is. En zo zijn filmpjes die niet zijn ondertiteld, niet nuttig voor doven.

Uitbreiding richtlijnen
In 2019 zijn de voormalige Webrichtlijnen uitgebreid met twaalf criteria omdat de laatste jaren het internetgebruik via mobiele apparaten is toegenomen. Deze aanpassing was nodig om in de pas te lopen met de ontwikkeling van onder meer mobiele websites. In deze uitbreiding zijn nieuwe eisen opgenomen ten aanzien van onder andere het gebruik van toetsenbord en schermoriëntatie. “VieCuri voldoet aan deze eisen, is trots op deze erkenning én wil blijven verbeteren. Digitale communicatie is immers continu in ontwikkeling”, aldus VieCuri.

Opmerking of tip?
VieCuri vindt het belangrijk dat ze de komende tijd ook de toegankelijkheid van de andere digitale communicatiemiddelen verbeteren, zoals het patiëntenportaal MijnVieCuri en de Behandelapp. Wanneer mensen hier opmerkingen of tips over hebben dan kan via www.viecuri.nl een opmerking op tip worden achtergelaten.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.