Press "Enter" to skip to content

VieCuri Regiopoli Panningen verhuist naar Pantaleon

De Regiopoli van VieCuri in Panningen verhuist in de loop van 2021 naar Pantaleon Medisch Centrum. De verhuizing betekent dat de patiënt in Pantaleon terecht kan voor een combinatie van onder andere ziekenhuiszorg, huisartsenzorg, apotheek, tandarts en andere zorgprofessionals. Alles onder één dak heeft veel praktische voordelen voor de patiënt. Het komt de kwaliteit van de zorg ten goede, onder andere door de nog kortere lijnen en kennisuitwisseling tussen de diverse zorgaanbieders.  

Vanaf 2020 is VieCuri de regievoerder voor eerstelijns diagnostiek in de regio Noord- en Midden-Limburg. Dit zijn onderzoeken ter ondersteuning van eerstelijns zorgverleners (vooral huisartsen en verloskundigen) zoals bloedonderzoek, weefselonderzoek, een echo of een röntgenfoto. Momenteel leveren zowel Diagnostiek voor uU als VieCuri vanuit Panningen eerstelijns diagnostiek. Door het regievoerderschap van VieCuri is in goed overleg met Diagnostiek voor U en de huisartsen van Pantaleon besloten dat Diagnostiek voor U zich zal concentreren op haar verzorgingsgebied in Zuidoost-Brabant en VieCuri deze kans benut om haar Regiopoli Panningen te vestigen in Pantaleon. 

Verhuizing 
Diagnostiek voor U zet tot 1 januari 2021 de dienstverlening in Pantaleon voort. VieCuri bereidt op dit moment de verhuizing naar het gezondheidscentrum voor. Waarschijnlijk vindt dit gefaseerd plaats in de eerste helft van 2021. De dienstverlening die in de huidige Regiopoli plaatsvindt, gaat in zijn geheel over naar Pantaleon. Denk dan aan radiologie (röntgenfoto’s), bloedafname, spreekuren van diverse specialismen en ECG (hartfilmpje). 

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.