Press "Enter" to skip to content

VieCuri start met allergie preventiepoli voor zuigelingen

Het aantal kinderen dat last krijgt van allergische klachten neemt in de Westerse wereld de laatste jaren toe. Voor VieCuri reden om hier specifiek aandacht aan te besteden. Met de start van de allergie preventiepoli voor zuigelingen werkt het team niet alleen aan de bestrijding van allergische klachten, maar juist aan het voorkomen ervan. 

Irene Herpertz, projectleider en kinderdiëtist: “Het is niet precies bekend waarom in de Westerse wereld een enorme toename te zien is van kinderen die last krijgen van astma, eczeem, een voedselallergie of een allergische reactie na een insectensteek. Maar feit is dat steeds meer kinderen er, vaak al op jonge leeftijd, mee te maken krijgen. Reden voor ons om proactief te gaan handelen.” 

Nieuwe inzichten
Aanleiding voor de opzet van de allergie preventiepoli voor zuigelingen zijn recente wetenschappelijke onderzoeken. Daaruit blijkt dat eczeem niet veroorzaakt wordt door bepaalde voedingsmiddelen, maar dat andersom het geval is: “Eczeem zorgt juist voor een voedselallergie. Een eczeemhuid is immers doorlaatbaar waardoor stoffen zoals pinda en ei via de huid het lichaam binnen kunnen dringen. Als het eerste contact met pinda en ei via de huid gebeurt in plaats van via de mond, wordt het immuunsysteem verkeerd getriggerd. Een allergie kan dan het gevolg zijn, zo blijkt uit onderzoeken.” Deze nieuwe inzichten leidden eind 2018 tot een herziene richtlijn van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde. Kinderarts Anneke van Boekholt: “Eerst was het advies om deze producten pas later aan jonge kinderen te geven. Nu zegt de richtlijn: laat het lichaam van kinderen voor de leeftijd van zeven maanden wennen aan ei en pinda. Zo is tachtig procent van de pinda-allergieën te voorkomen.”  

Eczeem
Nog voor de vroege introductie van pinda en kippenei is goede behandeling van eczeem belangrijk om de verstoorde barrièrefunctie van de huid te verbeteren. In aanleg is deze huid immers meer doorlaatbaar en verliest hij meer vocht. Door frequent, minimaal twee keer per dag, een vette zalf te gebruiken verzorg je de huid en bescherm je deze tegen invloeden van buiten af. Daarnaast is het belangrijk én veilig om ook jonge kinderen met hormoonzalf te behandelen wanneer de huid niet alleen droog maar ook rood is. Afbouwschema’s helpen om dat op een goede manier te doen en geven houvast aan ouders. Bovendien voorkom je snel recidief van eczeemplekken. Door adequate behandeling van eczeem kan je allergieën voorkomen, maar verlicht je ook veel ongemak bij kind en ouders.  

Doorverwijzen
Inmiddels krijgen ouders op het consultatiebureau adviezen om vanaf vier maanden te starten met bijvoeding en vóór de leeftijd van acht maanden pinda en ei aan hun baby te geven. De consultatiebureauarts of de huisarts kan verwijzen naar de allergie preventiepoli voor zuigelingen op het moment dat er een verhoogd risico is op een allergische reactie. “Bijvoorbeeld als één van de naaste familieleden een ernstige (pinda-)allergie heeft of als het kindje zelf ernstige allergie- of eczeemklachten heeft”, aldus de kinderarts. “Het ideale verwijsmoment is rond de leeftijd van drie maanden, zodat de introductie voor de leeftijd van zeven maanden gedaan kan worden.” 

Nauwkeurig observeren
Het team – dat momenteel bestaat uit drie gespecialiseerde verpleegkundigen, twee kinderartsen, twee kinderdiëtisten en een projectleider – begeleidt ouder en kind intensief. Herpertz: “We maken per kind een risico-inschatting: hoe groot is de kans op een allergische reactie? Aan de hand daarvan stellen we een introductieschema op, waarin het kind in een aantal stappen gedoseerd pinda of ei krijgt toegediend. Ondertussen observeren we het kind nauwkeurig. Natuurlijk geven we ook adviezen voor eczeembehandeling als dat nodig is. Als de introductie van pinda en/of ei goed is gegaan, krijgen de ouders het advies om minimaal één keer per week pinda of ei aan hun kind te blijven geven. Het lichaam moet deze stoffen regelmatig binnen blijven krijgen om later niet alsnog allergisch te reageren.” Ouders en kind zien op één ochtend alle specialisten en als het kan wordt er aansluitend de pinda gegeven. “Dit werkt efficiënt en ouders hebben snel duidelijkheid, zodat ze direct met de (preventieve) behandeling kunnen starten. Op indicatie worden ook noten getest en geïntroduceerd. Er wordt een plan op maat gemaakt voor elke patiënt.” 

Meerwaarde voor regio
De allergie preventiepoli voor zuigelingen is de opmaat naar het Centrum voor Kinderallergie. Vanaf volgend jaar hoopt het team uit te breiden met meer multidisciplinaire spreekuren en voedselprovocaties gericht op alle allergische aandoeningen. Herpertz: “Ons doel is kindgerichte, optimale zorg bieden en ontwikkelen voor kinderen met een allergische ziekte. We richten ons op de kinderen uit de regio Noord- en Midden-Limburg. We denken dat we hiermee voor deze regio een duidelijk meerwaarde bieden.”

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.