Press "Enter" to skip to content

VieCuri start normale zorg geleidelijk weer op

Hoewel de coronacrisis nog niet voorbij is, wordt de situatie in Nederland langzaam stabieler. Daardoor ontstaat er ook bij VieCuri geleidelijk aan weer ruimte voor het opstarten van de normale zorg. VieCuri start vanzelfsprekend met de patiënten die de zorg het hardst nodig hebben. Deze situatie wordt beoordeeld door artsen en huisartsen. VieCuri neemt zelf met de betreffende patiënten contact op voor bijvoorbeeld een polikliniekbezoek, opname of onderzoek. Op de website van VieCuri is een pagina met veel gestelde vragen rond het opstarten van de zorg. 

Inplannen van patiënten
Patiënten kunnen op de normale wijze worden doorverwezen door de huisarts. Patiënten die al op de wachtlijst staan, worden opgeroepen op basis van medische urgentie. Mensen hoeven hiervoor niet zelf VieCuri te bellen. Het plan is om hier volgende week gefaseerd mee te starten. Door het ziekenhuis wordt contact opgenomen met de patiënten om wie het gaat.  

Aantal mensen in het ziekenhuis beperken
Maatregelen om het risico van verspreiding te verkleinen blijven, van groot belang. Daarom is bezoek nog niet toegestaan. Ook vraagt VieCuri mensen om in principe alleen naar hun afspraak te komen, tenzij er begeleiding noodzakelijk is. Zo zijn er zo min mogelijk mensen in het ziekenhuis. Op de website van VieCuri is hier meer informatie over te vinden. 

Ziekenhuiszorg die altijd doorgaat
De afgelopen tijd verleende VieCuri met name zorg aan coronapatiënten en acute zorg, zoals het behandelen van traumagevallen, verloskundige zorg en zorg aan patiënten met kanker. Dat heeft gezorgd voor een achterstand in de ‘normale’ ziekenhuiszorg. Gelukkig hebben artsen en verpleegkundigen ook veel video- en belconsulten gedaan. Hierdoor is de zorg voor de patiënten de afgelopen tijd toch deels kunnen doorgegaan. 

VieCuri start de normale zorg geleidelijk weer op. We doen dat stapsgewijs omdat we nog steeds te maken hebben met een hoge druk op onder andere de intensive care en onze corona-verpleegafdeling. Het kan zijn dat sommige patiënten langer moeten wachten op een afspraak. Er is immers veel uitgestelde zorg om in te halen. 

Maatregelen
VieCuri treft veel maatregelen om de zorg voor de patiënten en medewerkers veilig te laten verlopen. Een aantal van deze maatregelen, geschreven door VieCuri, op een rijtje: 

  • Heeft u een afspraak, dan wordt u 24 uur van te voren gebeld of u corona-achtige klachten heeft (m.u.v. afspraken op maandag, dan wordt u de vrijdag van te voren gebeld). Als er klachten zijn zoals hoesten, niezen of koorts, dan krijgt de patiënt bij VieCuri een mondneusmasker. Dit masker wordt gedragen tot de patiënt het ziekenhuis weer heeft verlaten. 
  • Er is een aantal hygiënemaatregelen waarvan het belangrijk is dat u zich eraan houdt: was vaker uw handen, hoest en nies in uw elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze weg na gebruik, schud geen handen, houd 1,5 meter afstand. 
  • Bij de balies zijn de nodige maatregelen getroffen (plexiglas, vloerbelijning) zodat u op een veilige manier wordt ontvangen. 
  • In de wachtruimtes en bij de looproutes wordt anderhalve meter afstand aangehouden. Iedereen wordt verzocht hierin ook eigen verantwoordelijkheid te nemen bij bijvoorbeeld het passeren. 
  • Bij de planning van de afspraken wordt rekening gehouden met de beschikbare ruimte in de wachtkamers.  
  • Bij de planning houden we goed rekening met de ruimte en de 1,5 meter afstand regel. Wilt u zich daarom niet eerder dan vijf minuten voor uw afspraak melden bij het ziekenhuis? Verder vragen we om na uw afspraak het ziekenhuis direct te verlaten, tenzij aanvullend onderzoek nodig is. 
  • Als uw afspraak geen fysiek contact vereist, kan het zijn dat de afspraak wordt omgezet in een telefonisch consult. Zo zijn er zo min mogelijk mensen in ons ziekenhuis. 
  • In VieCuri is de behandeling van patiënten met corona en zonder corona van elkaar gescheiden. Patiënten met corona liggen geïsoleerd op aparte afdelingen of aparte kamers. 
Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.