Press "Enter" to skip to content

Voedselhulp Blerick wordt Stichting

Voedselhulp Blerick is sinds zondag 29 maart officieel een stichting geworden. De organisatie gaat verder onder de naam Stichting Voedselhulp Blerick. Bestuursleden Hans, Joop en Gino tekenden digitaal de volmachten, waarna door een notaris de akte werd ondertekend.  

Voedselhulp Blerick is als burgerinitiatief in juni 2012 begonnen in de wijk Vossener in Blerick. Het doel was om kleinschalig enkele mensen te helpen die vanuit een opvang terug wilden naar de maatschappij.  Het aantal cliënten groeide echter al snel. “Dit kwam met name doordat veel cliënten door de regelgeving niet langer gebruik mochten maken van de reguliere voedselbank. Deze mensen waren echter nog niet uit de problemen.” 

Op dit moment worden tussen de 60 en 80 personen verzorgd die anders tussen wal en schip zouden raken. Op een bepaald moment kwam het bestuur tot de conclusie dat alleen het meegeven van een voedselpakket niet de problemen van de cliënten oplost. Daarop zijn plannen gemaakt en gerealiseerd in de vorm van een internetcafé en een open inloop om cliënten gebruik te laten maken van de digitale mogelijkheden. Daarnaast is er een aanspreekpunt waarbij mensen kunnen aankloppen. Verder worden er ook creatieve workshops georganiseerd. Alles met als doel om mensen te laten terugkeren in de maatschappij.  

Stichting Voedselhulp Blerick zegt dat het zeer geholpen is bij een kleine financiële bijdrage. Voor meer informatie neem contact op met stichting-voedselhulp-blerick@ziggo.nl 

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.