Press "Enter" to skip to content

Voortgang project Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes

De afgelopen periode en ook de komende maanden staan voor het project Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes in het teken van voorbereidende werkzaamheden. Werkzaamheden die niet allemaal zichtbaar zijn voor de inwoners van Venlo. Daardoor lijkt het soms alsof er niets gebeurt. Om die reden maakt de gemeente Venlo zichtbaar dat zij volop werkt aan de toekomstige uitvoering van de spooronderdoorgang Vierpaardjes.

Momenteel bevindt het project zich in de planonderzoeksfase. In deze fase wordt toegewerkt naar een schetsontwerp van de onderdoorgang en diens omgeving. Er vinden nu diverse onderzoeken en voorbereidende werkzaamheden plaats. De huidige situatie rondom corona en de landelijke maatregelen maken het niet makkelijk om op een laagdrempelige en persoonlijke manier informatie hierover te delen. Grote bijeenkomsten zijn tenslotte niet toegestaan.

Projectmanager Ernst Jan van Langh: “Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe veilige overweg. En dat willen we ook laten zien”. Vanaf vandaag staan er aankondigingsborden bij de spoorwegovergang. De gemeente Venlo ontwikkelt ook een website speciaal voor dit project. Op die website zal de bezoeker de nodige informatie vinden over het project zoals nieuws, projectinformatie, de planning, antwoorden op veel gestelde vragen of hoe ze vragen kunnen stellen of op de hoogte blijven over de voortgang van het project. Voor het laatste zal Whatsapp worden ingezet. Inwoners die dat wensen ontvangen een bericht als er nieuws is over het project Spooronderdoorgang Vierpaardjes.

Alle informatie over het project en hoe men zich kan aanmelden voor de Whatsapp-verzendlijst is vanaf medio april te vinden op de website van het project Spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes. Meer informatie volgt.

Het definitieve besluit over de realisatie van de spoorwegonderdoorgang Vierpaardjes volgt in 2021. In 2022 volgen dan ook de werkzaamheden om de bouw van de tunnel in het gebied mogelijk te maken. Naar verwachting gaat in 2023 de schop echt de grond in, zodat eind 2025 de eerste auto’s, fietsers en voetgangers gebruik kunnen maken van de onderdoorgang. Naast de gemeente Venlo dragen Rijk, Provincie Limburg en de Europese Unie financieel bij aan de ontwikkeling van de spoorwegonderdoorgang bij de Vierpaardjes.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.