Press "Enter" to skip to content

Wethouder bezoekt Hout-Blerick

Wethouder Marij Pollux bracht vrijdag 26 maart vergezeld van stadsdeelmanager Richard Bosman een bezoek aan Hout-Blerick. Doel was om de resultaten van de samenlevingsagenda te bekijken. Met deze samenlevingsagenda wil de gemeente Venlo iedereen in staat stellen om mee te denken over de plannen voor het eigen dorp, de buurt of de wijk.

Ook voor Hout-Blerick is een samenlevingsagenda opgesteld. Daarin staan wensen en activiteiten op de volgende gebieden: openbare ruimte, veiligheid, wonen, voorzieningen, duurzaamheid, maatschappelijke inzet en vitaliteit. De dorpsraad is in deze het aanspreekpunt voor de gemeente. Onlangs heeft de stadsdeelmanager deze agenda nog ge├╝pdatet in overleg met de dorpsraad.

De samenlevingsagenda is ook een vast bespreekpunt in de vergaderingen van de dorpsraad.
Zoals past bij een dorp dat een klimaatakkoord heeft afgesloten, kwam de wethouder per fiets naar het dorp. Bij de rondgang door het dorp werd onder andere de groen- en speelvoorziening in de wijk Helmusplan geïnspecteerd. Deze voorziening vervult inmiddels een belangrijke rol binnen het dorp en wordt door velen frequent bezocht ook door niet-wijkbewoners. Daar zijn in samenwerking met de gemeente Venlo afgelopen jaar diverse werkzaamheden uitgevoerd en verbeteringen aangebracht.

Zo werd er een dubbel schommeltoestel geplaatst in overleg met de buurt; omdat onder de schommel vaak water stond werden enkele grindputten aangelegd; er werden twee banken geplaatst bij de zandbak zodat ouders en grootouders hun kroost comfortabel in de gaten kunnen houden; bij een van de banken zullen nog bomen geplaatst worden zodat bezoekers kunnen kiezen tussen een plek in de zon of in de schaduw; er werd nieuwe aanplant aangebracht en enkele gevaarlijke boomstronken werden verwijderd; ook werden de bekende gele poppetjes aangebracht om het verkeer in de wijk te sommeren langzaam te rijden. Verder namen enkele buurtbewoners het initiatief om de reeds aanwezige bank en tafelcombinatie op te knappen en van een nieuwe laag verf te voorzien. Dit alles in goede samenwerking tussen de buurt en de gemeente. Dit heeft weer een mooie bijdrage geleverd aan de verhoging van het welzijn en het speelgenot van de kinderen.

Wethouder Pollux bracht ook een bezoek aan het gebied Tangveld omdat zij vernomen had dat er onrust onder de bewoners van dat gebied is vanwege de bouwplannen van de provincie. Na ook de Tangkoel bezocht te hebben, werd het bezoek afgesloten met een kop koffie bij de vicevoorzitter van de Dorpsraad, Pieter Vercoulen. Kijk voor meer informatie op www.dorpsraadhout-blerick.nl

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.