Press "Enter" to skip to content

Wiel Hendrix 25 jaar diaken in Blerick

Wiel Hendrix is woensdag 1 april 25 jaar diaken in Blerick. In 1990 werd hij in de St. Christoffelkathedraal tot diaken gewij. Vijf jaar later, in 1995, werd hij diaken in de Antoniusparochie in Blerick.

Nadat hij op 17 november 1990 gewijd tot diaken gewijd werd, begon hij als permanent diaken in de parochie H. Familie in Venlo bij Pastoor Van Der Vegt. De familie Hendrix woonde destijds in het Groenveld in Venlo, maar hij moet in verband met grondverzakkingen onder de woning tijdelijk zijn huis uit. Pastoor Bronnenberg bood hem vervangende woonruimte in de Kapelanie in Blerick aan. In 1995 werd hij diaken in de Antoniusparochie in Blerick.

In 2010 ontstond de Parochiefederatie Regio Blerick en werd hij diaken-assistent van de zeven parochies. Dit waren H. Antonius van Padua, H. Maximiliaan Kolbe, H. Hubertus, H. Joseph, H. Lambertus, H. Johannes de Doper en Onbevlekt Hart van Maria. Hendrix heeft 1 oktober 2019 op eigen verzoek eervol ontslag gekregen van bisschop Harrie Smeets. Hij blijft wel het pastorale team en het kerkbestuur met raad en daad ondersteunen.

Diaken Hendrix heeft vanwege familiaire redenen het kerkbestuur verzocht om geen viering te houden om een en ander in herinnering te brengen. “Wij danken hem voor al het goede werk en ondersteuning in de afgelopen 25 jaar, zowel binnen als buiten de Blerickse geloofsgemeenschap”, aldus het Kerkbestuur Parochiefederatie Regio Blerick.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.