Press "Enter" to skip to content

Zes nieuwe INTERREG-projecten voor Nederlands-Duitse samenwerking

De INTERREG-commissie van de euregio rijn-maas-noord heeft zes nieuwe projecten goedgekeurd om de grensoverschrijdende samenwerking tussen Nederland en Duitsland te bevorderen. De helft van de kosten dragen de projectpartners zelf bij; de andere helft, in totaal € 165.848,-, bestaat uit EU-subsidie.  
  

Euregionaal gastronomisch instituut
Doel van dit INTERREG-project is een haalbaarheidsonderzoek naar de oprichting van een euregionaal gastronomisch instituut. Hier kunnen toprestaurants nieuwe topkoks en bedienend toppersoneel opleiden, waarbij het koken met regionale producten en gastvrijheid centraal staan. In het voorjaar van 2021 wordt een groot symposium georganiseerd voor de culinaire sector uit de drielandenregio met sprekers uit Frankrijk en de Verenigde Staten, waar al gastronomische instituten bestaan. De euregio wil zich als gezonde en toeristisch aantrekkelijke regio profileren en aansluiten bij de trend naar gezond en lekker eten met streekproducten.  
  

Euregionale Wirtschaftskraft
Hoeveel Nederlands en Duitse bedrijven zijn er in de euregio rijn-maas-noord en hoe hoog is het bruto binnenlands product op euregionaal niveau? Doel van dit INTERREG-project is gegevens te verzamelen die de economische kracht van de grensoverschrijdende euregio laten zien. Dit is belangrijk voor het aantrekken van bedrijven, de arbeidsmarkt en de politieke lobby richting Den Haag en Düsseldorf. Aan het eind van het project is er een seminar en worden de resultaten van het onderzoek gevisualiseerd op een tweetalige website.  
  

Jongeren en de coronatijd in het grensgebied
Hoe gaat het met jongeren in de grensregio na de coronacrisis? Is hun mediagedrag veranderd, is hun relatie tot familie en vrienden gewijzigd en gebruiken ze verdovende middelen of alcohol? In dit INTERREG-project wordt bij zo’n 2.500 leerlingen op 50 scholen in Noordrijn-Westfalen en de provincie Limburg online een enquête afgenomen. Hierin wordt ook gevraagd of de houding ten opzichte van het buurland is veranderd, omdat tijdens de coronacrisis de maatregelen in Nederland en Duitsland verschillend waren.  
  

Natuur en cultuur tussen Rijn en Maas
Doel van dit INTEREG-project is de productie van drie wisselexposities in 2020 en het rouleren hiervan tussen Duitse en Nederlandse musea in 2021. Ze zijn bedoeld voor bezoekers met interesse voor natuur en cultuurhistorie in de euregio. Als eerste gaan het Biologische Station Krickenbecker Seen en Openluchtmuseum De Locht van start, daarna volgen tien andere museum-netwerkpartners. Ook de tweetalige website www.net-natuur-cultuur.eu krijgt een update.  
  

Kwaliteitsoffensief Fietsallee langs de Noordervaart
De Noordervaart oftewel het Grand Canal du Nord werd in 1806 geïnitieerd door Napoleon om de Maas en de Rijn te verbinden. De Nederlandse en Duitse gemeenten willen de geschiedenis van dit kanaal sterker op de digitale kaart zetten in de groeiende fietstourismemarkt. De eerste versie van deze fietsroute dateert uit 2003. Nu worden eerst alle verkeerstechnische knelpunten in kaart gebracht, omdat het aantal wegen en voertuigen de afgelopen 17 jaar sterk is gestegen. Ook de burgers worden bij dit INTERREG-project betrokken om de kwaliteit van de fietsroute te verhogen.  
  

De theaters van Krefeld – Mönchengladbach en Venlo liggen maar 36 kilometer uit elkaar. Toch weten ze maar 1 procent van de bezoekers van over de grens te bereiken. En dat terwijl het aanbod van opera en klassiek ballet in Duitsland groot is en dat van moderne dans en trance & urban culture juist in Nederland groter is. De theaters gaan voor het seizoen 2020/2021 een haalbaarheidsonderzoek voor structurele samenwerking uitvoeren en op basis daarvan een projectplan opstellen voor 2021-2025. Ook coproducties en programmering aan beide kanten van de grens zijn onderdeel van dit INTERREG-project.  
  

De euregio rijn-maas-noord is een grensoverschrijdend samenwerkingsverband dat tot doel heeft de Duits-Nederlandse samenwerking in het grensgebied te versterken. 31 gemeenten en overheidsinstanties uit beide landen zijn lid van de euregio, evenals Industrie- und Handelskammer en MKB-Limburg. De algemene activiteiten van de euregio rijn-maas-noord worden mede gefinancierd door subsidies van de provincie Limburg en door de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen. Projecten in het kader van de het INTERREG V A-programma worden gefinancierd door de Europese Unie, de provincie Limburg en de ministeries van Economische Zaken van Nederland en van Noordrijn-Westfalen. De euregio is ook verantwoordelijk voor het GrensInfoPunt voor mensen die over de grens willen werken alsmede het project euregio-Xperience dat stages, taalcursussen en sollicitatietrainingen voor MBO-studenten verzorgt.

Blerickse Krant is een gratis uitgave van Kempen Media b.v. en verschijnt tweewekelijks in de even weken.